Lekce pro logistický trh z doby koronaviru

Světové Ekonomické Fórum (WEF) před několika lety identifikovalo ve své zprávě celosvětovou pandemii jako jedno z deseti největších rizik pro globální ekonomiku. Takováto rizika mohou být někdy nazývána černou labutí, tedy neočekávanou událostí, která má významný dopad na společnost. Pandemie COVID-19 se právě jako taková černá labuť plně projevila, když bez výjimky zasáhla celý svět a významně ovlivnila globální trendy v byznysu. Desetitisíce propuštěných zaměstnanců, uzavírání podniků, maloobchodů a služeb se tak staly realitou posledních měsíců.

V době narůstající nejistoty se však stále častěji začínaly jako kritické skloňovat především problémy s výpadky zásobování, uvízlými kamiony či narušením dodavatelských řetězců, což zcela zmrazilo nejedno odvětví. Problémy dosáhly takových rozměrů, že dle Journal of Commerce (JOC) objem přepravovaného zboží v Evropě krátkodobě klesl o 30 až 50 procent, v některých případech však i o více než 60 procent. Společnost Enterprise Europe Network Brussels ve své studii zaznamenala, že 74 procent malých a středních podniků v Evropě čelí problémům spojeným s výpadky v dodavatelských řetězcích a nečekanými absencemi zaměstnanců způsobenými pandemií COVID-19, přičemž téměř dvě třetiny zkoumaných firem neměly před krizí k dispozici žádný plán pro řešení takovýchto situací. Nyní tak podniky čelím novým otázkám. Jak se mohou efektivně připravit na podobné neočekávané události? Jak se změní procesy, až se obchodní aktivity znovu naplno rozběhnou? A jak budou firmy po skončení opatření organizovat svoji logistiku?

Na podobné otázky může přinést odpověď efektivní využívání digitálních technologií. Pandemie přinutila mnoho firem napříč trhem opustit své běžné pracovní prostředí a prakticky ze dne na den přejít do režimu práce na dálku bez možností účinně koordinovat jednotlivé činnosti. Jako klíčové komponenty se ukázaly data a informace, respektive jejich organizace, vyhodnocování a sdílení. Zcela zásadní se tak pro oblast logistiky stává tzv. cloudová technologie, která umožňuje jednoduše centralizovat informace o všech procesech v rámci logistiky, automaticky je dokumentovat a následně vyhodnotit, a sdílet mezi všechny články dodavatelského řetězce v prostředí běžného internetového prohlížeče. Jednou z takových platforem, které úspěšně pomáhají firmám se správou transportu, je Logsteo. „Naše platforma umožní uživatelům efektivně řídit svůj dopravní systém kdykoliv a odkudkoliv,“ říká zakladatel a CEO společnosti Logsteo André Dravecký. „Výhodou je snadná organizace a také přístup ke všem přepravním informacím a reportingu o stavu přeprav, se kterými lze pracovat v reálném čase. Lepší komunikace s partnery a dopravci znamená úsporu času a peněz. Celá naše platforma je založena na cloudových technologiích a její implementace je možná v řádu dnů,“ dodává. Takovéto platformy mohou přepravcům poskytnout nástroj, který jim s ohledem na nejistou budoucnost a možná rizika pomůže stabilizovat a posílit jejich dodavatelské řetězce, stejně jako významně zefektivnit dílčí procesy spojené s logistikou, které jsou klíčové pro realizování jejich obchodní činnosti.